Biz kimiz?

GAGAUZ.IN – Gagauziyadan baamsız bir proyekt, angısı işleer dilimizi, kulturamızı, adetleremizi hem istoriyamızı kaldırmaa hem korumaa deyni. Bizim görevimiz: sevdirmaa kultura merasını- dili, adetleri, kulturamızı

Bu proyektin doorudan öncüsü GAGAUZ.NET.RU iylencä saytıdır. 2009 yılda test rejimindä biz başlattık gagauzça-rusça sözlüü, soram da gagauz klaviyasını Windows’a deyni kurduk hem üüretim-iylencä grupaları soţial baalantılarda açtık. Bu proyektlär GAGAUZ.İN adında birleştilär.

Bizim komandamız pek küçüktür. Takımımıza katılȇrım bän - proyektlerin önetçisi, kodçu hem front-end nasaatçı. Bizdä çok eni fikir hem gelişmelär var, ama bizä katastrofik etişmeer para hem vakıt eni proyekt ilerletmää deyni. Kimärkerä biz 10 kişinin işini dä parasız yapȇrız.

Bizim neetimiz:

Sözlüü işlediimiz 10 yıl boyunca çok eni laflarlan hem annatımnan büüdü, zeedelendi da şindiki zamana kadar kalȇr tek elektronik gagauzça-rusça sözlük. Onu okulcular, üürenicilär, üüredicilär da kär aşırı devletlerdän yaşayannar da kullanȇrlar. Bir gündä sözlüümüz 3000 laftan zeedä işlemeyä koyȇr, eni laflar da bitkisiz bazada peydalanȇr.

Bunnunan birliktä, 2009 yılda yaradılmış online sözlük şindiki zamanda tehnik hem moral tarafından artık eskimiş da onu geliştirelim laazım. Bizim kullanıcılarımız arasında biz bir soruşturma geçirdik da araştırdık onnarın isteklerini. Bu sonuçlara hem bizim deneyimimizä görä biz başladık yapmaa sözlüü enidän, enileştirip onun kodunu sıfırdan maasuz gagauzça-rusça hem rusça-gagauzça çevirin uurlarına deyni. Belli ki, bu amaçlara bizä yardım lääzım çünkü bizim paramız yetmeer.

Gagauziyanın hükümeti tarafından bizä hiç bir zaman dikat yoktu- sansın biz dä yokuz, ama bunun için biz hiç kırılmadık hem dä ötä dooru proyektlan işlemää devam ederiz. Biz hep serbestiz, da türlü regional ya da devlet partiyalarınnan ilişki tutmȇrız. Biz hep ölä dä başka politik hem geopolitik işlerdän baamsızız da sadece Gagauziyaya hem onun halkına sadıkız.

Biz, paralarımızı hem kuvetlerimizi kurban edarak sizin için çok çalışerız. Bu gün bizä sizin yardımınız pek lääzımdır. İnanın – en küçük yardımız bizä çok yardımcı olur. Her bir vereceyniz dolar için biz siza şükür edecez. Herbir kapeyka taa bir kodun parçasına dönüşecek da taa bir gorizont açacek.


Büün yaptıımızda durgunmaa istäämeeriz. Onuştan biz mutlaka devam edelim laazım. Sözlüün eni, gelişmiş versiyasını hazırlamaa laazım, ama bu neetlerä para lääzım. Bütün takımımızdan sizä danışȇrım - buyurun kayıtsız olmayın, bu vatansevär proyekta destek olunuz! Bir yapıda çok tuulalar var, bu proyekt sizin küçük katkınızı bekleer. Biz dä, nicä aslı gagauzlar sizi baaşışsız kolvermeyecez: herbir destek edenä - Telegram stickerpack hem bizim gelecek saytımızda 1 yıl abonentlii verecez!BİZİ DESTEK ET

Yaşadalım gagauzluumuzu sizinnän bilä

Bizi destek ettilär

de*********in@list.ru

vs*******v4@yandex.ru

st*******36@list.ru

zx****47@yandex.ru

wa*******34@inbox.ru

ma****ha@ukr.net

th**rg@yandex.ru

vl*************ov@yandex.ru

sv*********ts@mail.ru

so*****84@mail.ru

sp*******te@yandex.ru

me********rs@ukr.net

© 2009 - 2019 GAGAUZ.IN

2$ ~ 130 RUB ~ 35 LEI
При переводе введите свою почту для получения бонуса

Перевод через Банковскую карту
Страны СНГ, ЕС и Турция

Перевод через Яндекс-деньги

Перевод с мобильного телефона РФ
5$ ~ 330 RUB ~ 90 LEI
При переводе введите свою почту для получения бонуса

Перевод через Банковскую карту
Страны СНГ, ЕС и Турция

Перевод через Яндекс-деньги

Перевод с мобильного телефона РФ
10$ ~ 650 RUB ~ 170 LEI
При переводе введите свою почту для получения бонуса

Перевод через Банковскую карту
Страны СНГ, ЕС и Турция

Перевод через Яндекс-деньги

Перевод с мобильного телефона РФ
20$ ~ 1300 RUB ~ 340 LEI
При переводе введите свою почту для получения бонуса

Перевод через Банковскую карту
Страны СНГ, ЕС и Турция

Перевод через Яндекс-деньги

Перевод с мобильного телефона РФ
50$ ~ 3250 RUB ~ 890 LEIПри переводе введите свою почту для получения бонуса

Перевод через Банковскую карту
Страны СНГ, ЕС и Турция

Перевод через Яндекс-деньги

Перевод с мобильного телефона РФ
100$ ~ 6500 RUB ~ 1780 LEI

Перевод через Банковскую карту
Страны СНГ, ЕС и Турция

Перевод через Яндекс-деньги

Перевод с мобильного телефона РФ